Data i godzina alarmu: 25.10.2015, 08:37

Miejsce: Biskupin, Lokal obwodowej komisji wyborczej nr 3 w budynku Koła Łowieckiego Szarak

W akcji uczestniczyło 7 wozów gaśniczych i 2 wozy operacyjne.