Data i godzina alarmu: 18.11.2015, 10:10

Siły i środki: OSP Gąsawa (GBA), Zarząd Dróg Powiatowych

Działania: Zlokalizowanie plamy oleju oraz zabezpieczenie drogi do czasu jej usunięcia.