W spotkaniu udział wzięło 45 członków zwyczajnych i honorowych ( najstarszy na zebraniu obecny był dh Henryk Kuchta, 92 lata) oraz kilkoro wspierająych, zaproszeni goście, wójt Gminy Gąsawa Błażej Labędzki, Prezes Zarządu Poewiatowego ZOSP RP dh Bogdan Makowski, Komendant PSP nadbrygadier Grzegorz Rutkowski oraz Dyrektor ZSN w Gasawie Grażyna Mielcarzewicz.
Jednoglośnie udzielono absolutorium ustepującemu Zarzadowi za 2015 rok i przyjęto plan pracy na 2016 rok.
Kadencja nowego zarżadu 5 letnia.