HISTORIA

Jest 1908 r. w piękny, czerwcowy wieczór, niedaleko budynku szkolnego, na łące po krótkiej debacie wybrano zarząd nowo powstałej organizacji z prezesem Notnagielem i naczelnikiem Antonim Kowalikiem na czele. Miejscowy magistrat zakupił sikawkę ręczną, węże i prądownicę, ubrał w mundury członków czynnych. W 1914 część członków z Gąsawy została wcielona do armii i walczyła i walczyła na różnych frontach, co bardzo osłabiło działalność organizacji. 9 lat później Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsawie obchodziła jubileusz 0115-lecia swojej działalności. W 1933 roku następny, już 25 jubileusz swojego istnienia, został uświetniony sukcesem w postaci I miejsca zajętego przez strażaków w zawodach powiatowych. Nastały tragiczne lata 1939-1945 r. Niemiec rozwiązał tutejszą organizację. W 1940 r. okupant zorganizował tzw. Służbę pożarniczą, do której obowiązkowo zostali powołani: Stręczyński Franciszek, Gaczkowski Adam, Głowacki Ignacy, Cyprych Alojzy, Mazany Jan, Springer Tadeusz, Mrówczyński Stanisław, Oblizajek Stanisław. Wojna zniszczyła dobytek wieloletniej pracy, pozostali ludzie – ofiarni patrioci, którzy już 5 maja 1945 r. zwołali pierwsze zebranie członków odradzającej się Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawie. Nasza jednostka zdobyła uznanie środowiska, i w 1950 r. otrzymała do dyspozycji samochód ciężarowy(Doczka). 031  czerwca 1958 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsawie obchodzi 50 lat swojej działalności. Społeczeństwo Gąsawy i okolicy ufundowało sztandar, który został poświęcony i wręczony podczas uroczystości. W obchodach bierze udział 10 okolicznych jednostek straży pożarnych, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz zespół szóstki radiowej z Gdyni, zespól motorowy z Bydgoszczy i społeczeństwo Gąsawy i okolic. W 1959 r. jednostka otrzymuje nowy samochód marki GAZ-51, a druh Cyprych Alojzy organizuje sekcje młodzieżową żeńską i męska. W latach 1965-1966 młodzieżowa sekcja żeńska uczestniczy w zawodach powiatowych i wojewódzkich. Zajmuje wysokie I i II miejsce. W roku 1979 rozpoczynają się prace przy budowie nowej remizy strażackiej, strażacy naszej jednostki przeprowadzili w czynnie społecznym 859 roboczogodzin. Jest rok 1984 Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsawie obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia. Nowa remiza strażacka jest pięknym prezentem 04jubileuszowym. Otrzymujemy nowy wóz bojowy typu GBM 2,5/8. W 1989 r. zarząd na posiedzeniu podejmuje decyzję o dokonaniu uzupełnień na sztandarze, polegających na wyszyciu haftem artystycznym brakującej korony orła. Dzięki staraniom naczelnika jednostki druha Wojciecha Kończala w 1992 r. zmodernizowano wóz bojowy GBAM, co w znacznym stopniu podwyższyło skuteczność akcji gaśniczych. W tym samym roku jednostka nasza postanowieniem Sądu Wojewódzkiego zyskuje osobowość prawną i zostaje wpisana do rejestru stowarzyszeń. Rok 1993 to następny rok jubileuszowy, jednostka liczy sobie 85 lat. W pamięci strażaków szczególnie zapisał się rok 1992, był to rok dużych i groźnych pożarów. Między innymi uczestniczyliśmy w gaszeniu ognia dużych kompleksów leśnych pod Toruniem. W 1995 r. dzięki odpowiednemu wyposarzeniu w sprzęt i umundurowanie jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Będąc w tym systemie jednostka uzyskuje dodatkowe środki finansowe, które w 50% pochodzą z budżetu państwa i w 50% ze środków samorządowych. Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego. Od września tego samego roku nasza jednostka corocznie zabezpiecza festyn archeologiczny w Biskupinie. W 1997 r. podjęto decyzję o rozbudowie remizy strażackiej, na którą otrzymano dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dla Jednostek KSRG w wysokości 20 tyś. zł, oraz 10 tyś. zł ze środków samorządowych gminy. Środki te zostały przeznaczone na przygotowanie projektu rozbudowy i zakup materiałów budowlanych. W dniu 19 czerwca 1999 r. komendant gminny Wojciech Kończal i prezes Ciesielski Bogdan w asyście pięciu strażaków uczestniczą w uroczystym poświęceniu i przekazaniu kluczyków do nowego wozu bojowego STAR 244 dla naszej jednostki. Uroczystość ta odbyła się na Rynku w Żninie, kluczyki przekazał wójt druh Kuczma Zdzisław. W dalszym ciągu trwa rozbudowa naszej remizy strażackiej. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawie czynie włączają się w prace przy budowie remizy, które polegają na wykonaniu wykopu do podłączenia kanalizacji, wycinaniu kanałów do rur centralnego ogrzewania, gipsowaniu, malowaniu. W 2001 r. druhom z naszej jednostki zostały przekazane dwa pomieszczenia biurowe, zaplecze magazynowe i sanitarne z prysznicem oraz garaż do nowego samochodu STAR 244. Od 2002 r. z inicjatywy wójta gminy Zdzisława Kuczmy został zorganizowany Gminny Turniej Piłki Halowej, w którym to drużyna naszej jednostki bierze udział. Turniej ten wpisał się już na stałe w harmonogram imprez strażackich. Od 2003 r. rozgrywki piłki halowej odbywają się na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W styczniu 2007 Walne Zebranie podjęło uchwałę o obchodach setnej rocznicy powstania Ochotniczej straży pożarnej w Gąsawie oraz ufundowanie pamiątkowego obelisku przy remizie i na cmentarzu. Jest rok 2008 nasza jednostka obchodzi 100-lecie swojej działalności jest to przepiękny jubileusz z tej okazji na cmentarzu i przy budynku remizy zostały odsłonięte pamiątkowe Obeliski. W marcu 2010 r. w Gąsawie odbył się I Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP, drużyna z Gąsawy zdobyła tytuł Wicemistrza Polski. W dniu 17 Grudnia 2010 r. Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła się o nowy samochód marki MAN TGM 13.290.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress